8 marca, odbyło się spotkanie członków Rady Budowy szpitala, podczas którego podsumowano sprawy bieżące i postępy robót oraz plany na najbliższe tygodnie.

Plac budowy jest skutecznie zamknięty, dlatego też, aby dostać się do szpitala wyznaczone są dojścia od strony ul. Traugutta; dla pieszych od strony biurowca SP ZOZ, wjazd dla karetek i aut osobowych za kioskiem „Biskupska”.

Wykonawca podaje stan robót na koniec bieżącego tygodnia.

Zakończył się montaż central wentylacyjnych w piwnicy. Na ukończeniu są piony centralnego ogrzewania parteru i I piętra oraz piony kanalizacji sanitarnej na kondygnacji parteru i I piętra.

W zakresie instalacji elektrycznej kończony jest monitoring lamp awaryjnych na kondygnacji parteru.

Ukończono zbrojenie ścian zejścia do pomieszczeń technicznych pod podjazdem do karetek oraz szalowanie ścian zejścia do pomieszczeń technicznych pod tym podjazdem.

Kończone jest wykonywanie elewacji wschodniej (frontowej).