22 lutego, na planowym spotkaniu, zebrali się członkowie Rady Budowy. Szczegółowo omawiano wykonywane działania i plany na najbliższe tygodnie.

Wykonawca informuje, że ukończono zasypywanie podjazdu dla karetek, a na najbliższy wtorek (26.02) zaplanowane jest betonowanie tegoż podjazdu.

Rozprowadzane są kanały wentylacyjne na dachu oraz doprowadzane jest zasilanie do skrzynek rozdzielczych w piwnicy. Ukończono montaż zasilania do skrzynek gazów medycznych na kondygnacji I piętra oraz II pietra.

Zakończyły się roboty przy budowie schodów wejścia głównego od strony wschodniej. Rozpoczyna się także demontaż rusztowań tam, gdzie wykonana jest już elewacja.

Prace przy rozbudowie szpitala, na wielu płaszczyznach, dobiegają końca. Oczywiście jest jeszcze ogrom prac do wykonania i będą to teraz prace równie bardzo kosztowne co samo postawienie nowej części lecznicy. Wykonawca przygotowuje się do łączenia starej i nowej części szpitala. Wszelkie związane z tym działania muszą przebiegać tak, aby nie zakłócić działalności leczniczej szpitala.

Nastąpi stanowcze zamknięcie placu budowy, bowiem pacjenci/mieszkańcy/goście poruszają się nie tylko wyznaczonymi drogami, co zagraża ich bezpieczeństwu. Apelujemy do wszystkich o przestrzeganie zakazów na placu budowy.