Informacje od wykonawcy rozbudowy szpitala:

– Zakończony w całości stan surowy budynku.

– Trwają prace porządkowe związane z realizacją stanu surowego, pozostałości materiałowe usuwane są na zewnątrz.

– Trwają prace odbiorowe stanu surowego i przekazywania kolejnych frontów robót dla potrzeb prac wykończeniowych.

– Trwają prace przygotowawcze w szybach windowych w celu wprowadzenia konstrukcji wind.

– Przyjęto dostawę materiałów do konstrukcji ścian działowych.

– Rozpoczęto prace związane z montażem ścianek działowych wewnętrznych.

– Zabezpieczono otwory na poziomie konstrukcji stropodachu zapewniając możliwość prowadzenia prac związanych z robotami wykończeniowymi.

– Rozpoczęto prace elektryczne; układanie tras kablowych, koryta na poszczególnych poziomach.

– Uwolniono przestrzeń przed budowanym obiektem poprzez likwidację fundamentów po żurawiach wieżowych.

– Od 6 sierpnia na tym terenie rozpoczną się prace sieciowe związane z kanalizacją deszczową i sanitarną.

– Tuż po zakończeniu odcinka kanalizacji od budynku rozpoczną się prace związane z wybudowaniem podjazdu dla karetek.

– Od 6 sierpnia rozpoczną się prace związane z montażem kanałów wentylacyjnych na poszczególnych poziomach.

– W najbliższym czasie zostanie wyłoniony dostawca stolarki okiennej z deklaracją sukcesywnego zamykania obiektu.

– W kolejnym tygodniu zostanie ustawiona schodnia umożliwiająca bezpośredni dostęp ekip na nowy dach od strony północnej.