Od dnia 28.03.2018r.                         

w Wydziale Komunikacji i Transportu

oraz Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

ruszyła płatność bezgotówkowa kartą płatniczą,

zgodnie z programem Płatności bezgotówkowe

w jednostkach administracji publicznej.