Starosta Mariusz Roga zaprosił na konferencję prasową lokalne media, aby przekazać informacje dotyczące powstania nowej drogi prowadzącej z Powidza do autostrady A2. Spotkanie odbyło się 17 października w gabinecie starosty słupeckiego. Uczestniczył w nim także wicestarosta Szymon Grzywiński oraz przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg  z dyrektorem Krzysztofem Gajewskim.  

Wystąpienie starosty – Doczekaliśmy takiej chwili, kiedy informacji na temat planowanej inwestycji, dotyczącej połączenia Garnizonu Wojskowego Powidz z Autostradą A2 oraz drogą wojewódzką 262 pojawia się bardzo wiele a nie do końca maja one coś wspólnego z rzeczywistością i prawdą. Dlatego też, aby ułatwić interpretację tego przedsięwzięcia chcielibyśmy przedstawić stan zaawansowania naszych działań w tej materii.

O uregulowaniu kwestii drogi 3040P tzw. betonki w kierunku Powidza mówimy już wiele lat. oczywiście do tej pory nie było takich rządowych programów, które by w konkretny sposób wsparły by zarządzającego drogą, czyli powiat słupecki – było to droga obronna, która w ogóle nie powinna być w kategorii powiatowej, tylko wojewódzkiej bądź krajowej. I dopiero podpisane porozumienie rządu polskiego ze Stanami Zjednoczonymi o obecności wojsk sojuszniczych na terenie naszego powiatu, spowodowało, że działania w kwestii poprawy połączenia komunikacyjnego nabrały zupełnie innego wymiaru. Bo rzeczywiście, z jednej strony ciężkie transporty samochodowe (to Cargo, które zostało utworzone na lotnisku w Powidzu), ale także uciążliwość dla bieżącego funkcjonowania naszych społeczności lokalnych, ta droga kategorii powiatowej 3040P a szczególnie miejskości takie jak Słupca, czy Strzałkowo nie są przystosowane, aby tego rodzaju kolumny samochodowe się przemieszczały. I dlatego Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Infrastruktury oraz my, jako samorządowcy podjęliśmy nową turę rozmów w tym temacie. Warunkiem koniecznym było przedstawienie wspólnej koncepcji, wspólnej propozycji wystosowanie przez wszystkie samorządy i tu mamy jednomyślność – zarówno samorząd powiatu słupeckiego jak i gminy: Słupca, Strzałkowo i Powidz. Po drodze tych koncepcji kilka się przewinęło, ale ostatecznie mniej więcej droga będzie biegła tak, jak jest to przedstawione jest na mapce.                                

A mianowicie – z węzła autostradowego Słupca droga przebiegać będzie na granicy pomiędzy Gminą Słupca i Strzałkowo. Droga ta będzie omijała miejscowość Bielawy i gdzieś  pomiędzy Łężcem a Strzałkowem jedynym wiaduktem ma pokonać zarówno magistralę kolejową, jak i drogę krajową K92.

Dopiero za miejscowością Sieraków włączona zostanie w tzw. betonkę – czyli omijając Strzałkowo i Sieraków. W śladzie drogi 3040P dojedziemy aż do miejscowości Niezgoda – tam musi zostać wytyczony nowy przebieg tej drogi ze względu na powiększenie obszaru Garnizonu Powidz. Na pytanie, którędy ta droga dokładnie będzie przebiegać, dzisiaj nie ma odpowiedzi, bo to projektant zadecyduje, uwzględniając to o czym my już dziś wiemy, czyli nie będzie to na pewno po terenie wojskowym (wyznaczonym terenie bezpieczeństwa), i na pewno nie naruszy terenów obszaru chronionego Natura 2000 i terenów Parku Krajobrazowego jeziora Powidzkiego. Trzeba będzie uwzględnić wiele zabudowań, m.in. na Polanowie, żeby jak najmniejszym kosztem społecznym przeprowadzić tę drogę omijając miejscowość Powidz, i dopiero gdzieś na wysokości Wylatkowa wrócić do śladu drogi 3040P i nią już dojechać do skrzyżowania z drogą 262 kategorii wojewódzkiej w Smolnikach Powidzkich.      

Przebieg tej drogi został podzielony na trzy części składowe:

– od Autostrady do m. Niezgoda

– ominiecie terenu wojskowego w Powidzu

– od Powidza w kierunku Smolnik Powidzkich

Ustalone zostało, że pierwszym etapem realizacji będzie ten środkowych odcinek, z tego względu, że musimy mieć zapewnienie komunikacyjnego połączenia Powidza ze stolicą powiatu, czyli ze Słupcą. Na etapie ustalania w jakim trybie będzie to realizowane, dowiedzieliśmy się, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiła koncepcję, że 7-letniej budowy tego odcinka. My stoimy na stanowisku, że w przeciągu 3 lat damy radę zrealizować to przedsięwzięcie i w związku z powyższym MON i Ministerstwo Infrastruktury uznało, że z nami podpisze stosowną umowę na realizację tego I etapu. A realizował to będzie Powiatowy Zarząd Dróg.

Postawiliśmy w tym zakresie kilka warunków, które uznaliśmy za konieczne, aby podjąć się trudu realizacji tego zadania. Jednoto, że otrzymamy pełne finansowanie tej inwestycji; drugim – że uwzględnione zostaną nasze lokalne uwarunkowania dotyczące właśnie przebiegu, bądź też wyłączenia z przebiegu, pewnych newralgicznych punktów, jak chociażby Strzałkowo, Bielawy czy wokół Powidza. I trzecie – równolegle z realizacją tego pierwszego etapu wokół Powidza będą w kwestii dokumentacyjnej, planistycznej realizowane także przygotowawcze kwestie inwestycji na pozostałych dwóch odcinkach. Ostatni warunek był taki, że w ten I etap – tj. ominięcie Garnizonu Powidz i samego Powidza, połączone będzie z taką odnogą od Niezgody w kierunku Kochowa.

Strategiczne spotkanie w tym temacie odbyło się 2 sierpnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Słupcy a minister Chodkiewicz 3 września 2018 r. poinformował mnie na piśmie o zabezpieczeniu finansowym w wysokości 80 mln zł na realizację tej inwestycji w 3-letnim trybie. Planujemy za pierwsze 5 mln zł – przyznane w roku 2019 zająć się kwestią dokumentacyjną. 30 mln zł planowane na rok 2020 to kwestia wykupu gruntów i sama realizacja w roku 2021 wartości 45 mln zł.

Suma tych kwot robi wrażenie. Do tej pory mówiliśmy, że 24 milionowy budżet rozbudowy szpitala to mega przedsięwzięcie a co tu mówić o jednym i to chyba nie najtańszym etapie budowy tego newralgicznego połączenia komunikacyjnego, które z jednej strony zabezpieczy interesy wojska, a z drugiej – poprawi infrastrukturę drogową dla przyjeżdżających chociażby do Parku Krajobrazowego.

Nie wiadomo kto wykona pozostałe dwa etapy, ale już należy równolegle myśleć o zabezpieczeniu środków finansowych na ich realizację. W czasie tych 3 lat kiedy będzie realizowane I etap trzeba poświęcić na to, aby przygotować się do kolejnych etapów. Nie ulega wątpliwości, że wyzwanie budowy wiaduktu nad magistralą kolejową i drogą K92 oraz jakiegoś połączenia komunikacyjnego, które będzie musiało być wykonane, to przedsięwzięcie gigantyczne i nie koniecznie będziemy się tutaj wyrywali, żeby to wykonywał Powiatowy Zarząd Dróg, ale na pewno będziemy pilnowali żeby do końca było to zrealizowane.