Starosta słupecki oraz dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy byli organizatorami szczególnego powiatowego święta – Dnia Pielęgniarki i Położnej. Uroczystość odbyła się 9 maja w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy.

Uroczystość rozpoczęła się od wspólnego zaśpiewania Hymnu Pielęgniarek – wokalnie prym wiodły studentki i student pielęgniarstwa z PWSZ w Gnieźnie.

Wszystkich zacnych gości, w imieniu gospodarza miejsca, powitała Maria Grzelak – przełożona pielęgniarek SP ZOZ w Słupcy. Zaproszenie przyjęli: Agnieszka Pachciarz – dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu, Wiesława Welke – przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koninie, wicestarosta Czesław Dykszak, przewodniczący Rady Powiatu Słupeckiego Piotr Gałan, ks. Tomasz Ryś – kapelan szpitala, ks. Hieronim Szczepaniak, prof. Michał Umbreit – dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu PWSZ w Gnieźnie oraz lekarze, pielęgniarki i położne.

– (…) Pielęgniarki i położne – bez nich niemożliwe jest działanie szpitala i właściwa opieka nad osobami potrzebującymi. 12 maja urodziła się prekursorka nowoczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale. To ona w roku 1860 założyła, przy szpitalu św. Tomasza w Londynie, pierwszą szkołę pielęgniarstwa. Nie chcę jednak mówić o historii. Będąc jedną z Was chcę powiedzieć, że pielęgniarstwo i położnictwo to zawód, ale jednocześnie i misja. Nie wolno tych dwóch słów traktować oddzielnie. Misja to nasze poświęcenie, troska, cierpliwość, które niejednokrotnie daleko wykraczają poza zwykłe standardy. (…) Jesteśmy zawsze gotowe nieść pomoc z fachową wiedzą i kompetencjami. Zawsze też temu towarzyszy empatia, współczucie, słowa otuchy i pocieszenia. (…) Wiem, jak ciężką, fizycznie wyczerpującą i odpowiedzialną jest praca pielęgniarki i położnej.

Czego mogę dziś życzyć Wam i sobie? Przede wszystkim sił, zapału do pracy i zdrowia. Życzę również, patrząc jak pięknie rozbudowuje się nasz szpital, stałej poprawy warunków pracy. Młodemu pokoleniu pielęgniarek, aby z ochotą podejmowały zawodowe wyzwania. Dziękuję Wam, Drogie Koleżanki, i życzę – na co dzień wiele zapału i radości z wykonywania pracy i służby bliźniemu” – powiedziała w swoim wystąpieniu Maria Grzelak.

Najlepsze słowa życzeń i podziękowań za pracę wypowiedział starosta Jacek Bartkowiak, dyr. NFZ Poznania Agnieszka Pachciarz, Wiesława Welke oraz p.o. dyr. SP ZOZ w Słupcy Rafał Spachacz i Jan Woźniak – zastępca dyrektora ds. lecznictwa.

Nadszedł czas na wyróżnienia pielęgniarek i położnych.

Minister Zdrowia przyznał medal za Zasługi dla Ochrony Zdrowia Elżbiecie Nabiałek – pielęgniarce oddziałowej Oddziału Wewnętrznego.

Starosta słupecki okolicznościowe statuetki „serca” wręczył Elżbiecie Nabiałek i Marii Grzelak.

Szczególne słowa podziękowań i gratulacji z rąk starosty otrzymały także: Grażyna Grzelak, Józefa Gromanowska, Krystyna Górna, Małgorzata Kłosowiak, Jadwiga Pawelec, Barbara Samsonowska, Dorota Płotalska, Ewa Dranikowska oraz Elżbieta Nabiałek i Maria Grzelak.

Natomiast dyrekcja szpitala wyróżniła: Marię Nijak, Agnieszkę Dominiczak, Violettę Podskarbi, Grażynę Adamczewską, Urszulę Ławniczak, Renatę Kasprzyk, Marię Zielińską, Bożenę Rogowicz, Alinę Bydłowską i Wiesławę Witkowską.

Dyrekcja szpitala wręczyła także okolicznościowe Listy Uznania, otrzymały je: Zdzisława Banaś, Krystyna Górska, Ewa Kluczyńska, Anna Gutchmidt, Iwona Gawlak, Danuta Szcześniak, Ilona Torous, Joanna Szczepankiewicz, Małgorzata Dranikowska, Ewa Skrzypska, Iwona Pachela, Aneta Piątek, Anna Nowak i Grażyna Plewkiewicz.

Na zakończenie uroczystości, w artystycznym upominku, wystąpiły przedszkolaki z „Jarzębinki”.

Druga część świętowania to spotkanie na terenie szpitala. Goście oraz pielęgniarki, położne i lekarze mieli możliwość zobaczenia rozbudowującej się części szpitala.