Szanowni Państwo,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy informuje, iż jest podmiotem wskazanym na wykazie „W” (szpitale wpisane do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia PSZ) w związku z tym deklarujemy możliwość zaszczepienia personelu pracującego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, które nie zostały wymienione w wykazach, a także aptek. Osoby takie powinny jak najszybciej zadeklarować, za pośrednictwem pracodawcy albo samodzielnie, chęć zaszczepienia w wybranym przez siebie szpitalu węzłowym.

Zgłoszenia prosimy kierować pocztą elektroniczną do 18.12.2020 roku na adres: mgrzelak@szpital.slupca.pl

Wymagany nr PESEL oraz oznaczenie „pracownik medyczny/niemedyczny”