13 października 2020 r., na terenie przed nową częścią słupeckiego szpitala odbyło się spotkanie, podczas którego starosta Jacek Bartkowiak przekazał symboliczny czek na milion złotych na potrzeby szpitala, a także zaprezentowane zostały trzy nowe respiratory.

Respiratory zakupione zostały ze środków trzech gmin naszego powiatu: Gmina Orchowo przekazała 100 tys. zł., Gmina Ostrowite 50 tys. zł oraz Gmina Powidz 30 tys. zł.

Zbiórkę publiczną prowadził także Zespół Caritas przy parafii bł. Bpa Michała Kozala w Słupcy – wolontariusze przekazali zakupione z zebranych środków termometry elektroniczne.

Słupecki szpital zakupił trzy respiratory HAMILTON o łącznej wartości brutto 272.808,00 zł – koszt jednego respiratora to 90.936,00 zł. Gminy przekazały łącznie 180 tys. zł, więc wkład własny szpitala wyniósł – 92.808,00 zł.

Starosta Jacek Bartkowiak przekazał symboliczny czek na milion złotych na ręce ordynatora Oddziału Ginekologii i Położnictwa SP ZOZ w Słupcy. Milionowa dotacja z budżetu powiatu słupeckiego zostanie przeznaczona na zakup dwóch łóżek porodowych, ginekologicznego aparatu USG, dwóch aluminiowych retraktorów ruchomych wielorazowego użytku – również na potrzeby Oddziału Ginekologii i Położnictwa.

Ponadto z przekazanej dotacji zakupione zostaną:

– zestaw endoskopowy i myjnia endoskopowa dwustanowiskowa do Pracowni diagnostycznej endoskopii układu pokarmowego,

– bronhofiberoskop z torem wizyjnym i dwa łóżka do intensywnej terapii dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Rafał Spachacz po. dyr. SP ZOZ  w Słupcy serdecznie dziękował staroście, Radzie Powiatu, wójtom i radnym gminnym z samorządów, które przekazał finansowe wsparcie. Darczyńcy zostali obdarowani kwiatami w goście podziękowania.

Również starosta Jacek Bartkowiak wyraził ogromne podziękowania samorządowcom, którzy wsparli słupecki szpital w zakupie respiratorów, które oby były potrzebne jak najrzadziej.