Otrzymaliśmy dziś informację, iż inzynier kontraktu wystawił świadectwo przejęcia w zakresie robót zewnętrznych (tj. dróg dojazdowych przy szpitalu). Wykonawca oddał teren przy szpitalu do dyspozycji władz powiatu i dyrekcji szpitala. Trwa porządkowanie terenu, usuwanie roboczego ogrodzenia. Lada dzień nastąpi odbiór nowego budynku.