4 grudnia, podczas I sesji Rady Powiatu Słupeckiego wybrany został nowy starosta Jacek Bartkowiak. Jego zastępcą radni wybrali Czesława Dykszaka. Przewodniczącym rady powiatu słupeckiego wybrano Piotra Gałana, wiceprzewodniczącym Przemysława Dropińskiego. Członkami Zarządu wybrani zostali: Aleksandra Kazuś-Wróblewska oraz Andrzej Bernat.

5 grudnia, w gabinecie starosty odbyło się spotkanie robocze starostów, którzy zakończyli już pracę – Mariusza Rogi i Szymona Grzywińskiego z nowymi włodarzami: Jackiem Bartkowiakiem i Czesławem Dykszakiem. Podczas spotkania omawiane zostały sprawy bieżące, wymagające pilnych działań, a także m.in. sprawy działania poszczególnych wydziałów, czy rozbudowy szpitala.