Blisko 40 pszczelarzy z terenu powiatu słupeckiego stawiło się na, zorganizowanym dla nich w sobotę14 kwietnia w słupeckim Starostwie, szkoleniu.

W imieniu władz samorządowych wszystkich zebranych powitał Przewodniczący Rady Powiatu Słupeckiego oraz z zamiłowania pszczelarz – Bogdan Jastrząb.

Szkolenie adresowane było do wszystkich pszczelarzy z terenu powiatu słupeckiego, zarówno tych zrzeszonych w Kołach, jak również sympatyków pszczelarstwa. Szkolenie prowadził dr Andrzej Jędruszuk, specjalizujący się w chorobach pszczół.

Tematem szkolenia, oprócz chorób pszczół, były również zagadnienia dotyczące nowych leków do zwalczania warrozy, podlegających refundacji.

Ponadto od 2010 r. Powiat, w ramach prowadzonej współpracy z Kołami Pszczelarskimi z naszego powiatu dokonuje zakupu węzy, którą prezesi kół pszczelarskich dalej rozdzielają wśród swoich pszczelarzy. Do tej pory Powiat zakupił ponad 1 570 kg węzy.