Wchodzimy w kolejną fazę Narodowego Programu Szczepień. Od 15 stycznia 2021 r. rusza rejestracja osób na szczepienia przeciwko COVID-19. W pierwszym etapie rejestracji będą podlegały osoby powyżej 80 roku życia, następnie od 22 stycznia rejestrować się będą mogły osoby powyżej 70 roku życia.

25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów.

Osoby, które będą chciały zaszczepić się przeciw COVID-19, ale mają trudność z dotarciem do punktu szczepień, w tym osoby niepełnosprawne mogą zgłaszać potrzeby w zakresie zorganizowania transportu w Urzędzie Miasta w Słupcy pod numerem telefonu:
63 277 27 27 wew. 105,
666 362 279
Transport taki będzie przeznaczony dla osób:

– posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami.

– mających trudności z dostępem do punku szczepień (np. osób starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).