Starostwo Powiatowe w Słupcy informuje, że w dniu 27 maja 2019 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska w kwestii zagrożeń dla rolnictwa wobec pogarszającej się sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych.

Treść Uchwały – Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego