7 grudnia, na terenie budowy, odbyła się ceremonia wmurowania aktu erekcyjnego pod rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej; szpitala im. dr Romana Grzeszczaka w Słupcy.

Zanim jednak do tego doszło, 16 sierpnia br. uroczyście podpisano umowę pomiędzy inwestorem – powiatem słupeckim, a wykonawcą: konsorcjum trzech firm: Infracon Poznań, Anchor PBW Poznań oraz Komputronik Biznes Poznań, który jest liderem wykonawczym. Inżynierem kontraktu jest firma Karox z Poznania.

Zmodernizowany szpital będzie nowoczesny. Wyposażony zostanie w najnowsze rozwiązania sprzętowe i infrastrukturę sieciową. Nowa część szpitala odpowiadać będzie najwyższym standardom. Komputronik Biznes odpowiedzialny jest za zarządzanie projektem wg najwyższych standardów, wyposażenie szpitala w sprzęt medyczny (łącznie z salami operacyjnymi), zapewnienie niezbędnego sprzętu informatycznego, w tym infrastruktury sieciowej oraz innowacyjnego rozwiązania do monitoringu sal operacyjnych produkcji własnej Komputronik Biznes – rozwiązania eSala.

Pierwsze prace ziemne rozpoczęły się 11 września. Nie obyło się oczywiście bez niespodzianek, które kryły się w ziemi. Wiadomym jest, że aby było pięknie i efektownie, najpierw czeka wiele utrudnień i kłopotów, zarówno dla pacjentów, odwiedzających, personelu, a także dla mieszkańców Słupcy, szczególnie tych zamieszkujących w pobliżu szpitala. Doskonale wiemy, że nie da się tego zrobić bez kurzu, pyłu, hałasu, niedogodności komunikacyjnych, ale jeżeli wszyscy będziemy świadomi tego, że robimy coś wielkiego to na zakończenie rzeczywiście będziemy uważać, że sukces odnieśliśmy wspólny, zespołowy.

Sukces zespołowy – tak. W tę właśnie historyczną dla naszego powiatu inwestycję finansowo zaangażowały się samorządy lokalne, którym bardzo serdecznie dziękujemy za zrozumienie celowości tego ważnego przedsięwzięcia: samorząd Miasta Słupcy, samorząd gm. Strzałkowo, samorząd gm. Słupca, samorząd Miasta i Gminy Zagórów samorząd gm. Lądek, samorząd gm. Ostrowite, samorząd gm. Powidz oraz oczywiście samorząd powiatu słupeckiego.
Kosztorysowy koszt inwestycji wyniesie blisko 23 mln zł (22.990.051,77 zł brutto) – a czas jej realizacji to 17 miesięcy.

Iwona Wiśniewska dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy precyzyjnie powitała licznie zaproszonych i przybyłych gości. W swoim wystąpieniu dyr. Wiśniewska powiedział m.in. – „O rozbudowie szpitala mówiono i pisano wielokrotnie, na łamach różnych czasopism, nie tylko lokalnych. Wszyscy stawali się specjalistami w zakresie, oceny potrzeb rozbudowy, terminu realizacji i różnych ewentualnych planów B, co będzie, gdy … i może dzięki temu dzisiejsza uroczystość wmurowania kamienia węgielnego zapisze się jako jedno z ważniejszych wydarzeń naszego powiatu.

Tak też było pięćdziesiąt lat temu, kiedy w budowę szpitala zaangażowani byli wszyscy mieszkańcy miasta i okolicznych gmin. Wówczas 27 września 1959 r. wmurowano kamień węgielny pod Pawilon Chorób Płuc i Gruźlicy a następnie 9 grudnia 1962 r. wmurowano akt erekcyjny pod budowę budynku głównego szpitala, po tym rozpoczęto budowę, jak na ówczesne czasy najnowocześniejszą w regionie. Dzisiaj historia szpitala zapisuje kolejny ważny dzień …

Nie byłoby tego wydarzenia bez podjętej w 2009 r. uchwały Społecznej Rady SP ZOZ, zainicjowanej przez ówczesną dyrektor szpitala Agnieszkę Pachciarz, a także bez zaangażowania władz powiatu, pełnej analizy możliwości kredytowych, odłożenia równie ważnych inwestycji na później – Panie Starosto, Panie Skarbniku, serdecznie dziękuję.  Nie byłoby dzisiejszej inwestycji bez wsparcia ówczesnego Marszałka Sejmu Eugeniusza Grzeszczaka, który na pierwszym spotkaniu z wójtami i przewodniczącymi rad, powiedział: „oczywiście ważne są drogi, ważne są szkoły, ważne są … one rzeczy …, ale co będzie jeżeli pomimo wykształcenia, pracy, będziemy mieli drogę żeby dojechać, a nie będzie gdzie, bo nie będzie szpitala. Ważny a może ważniejszy jest szpital. Szpital słupecki, nie inny”. Panie Marszałku, jeszcze raz serdecznie dziękuję.

Dyrektor Wiśniewska dodała także, że rozbudowa szpitala to: trzy nowe sale operacyjne, sala do cięć cesarskich wraz salami do porodów rodzinnych, nowo zlokalizowany będzie oddział noworodków z salami dla dziecka i matki, a także z salą intensywnej opieki zdrowotnej noworodka oraz na parterze budynku SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Mariusz Roga starosta słupecki, wracając się do zebranych, powiedział m.in. „… Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, ile czasu i zaangażowania trzeba było, aby postawić pierwszy krok. Okazuje się nawet, że inżynieria finansowa, deklaracje samorządów gmin powiatu słupeckiego, opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowalnej, to też jeszcze nie wszystko. (…) Rozpoczęcie prac budowanych od drobnych wykopów spowodował, że trzeba było likwidować wiele kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych, i to tez jeszcze nie przemawiało do wyobraźni, i mieszkańców, i nas tu myślę dzisiaj wszystkich zgromadzonych. Dopiero ustawienie ogrodzenia, wjazd maszyn budowlanych i już te nie iluzoryczne działania – to wszystko co się dziś wokół nas dzieje, to wszystko pokazuje, że już czas abyśmy uwierzyli, że rozbudowa szpitala się urzeczywistnia. To już nie iluzja, nie czcze obietnice, tylko realizacja najpilniejszej, najbardziej istotnej potrzeby naszej społeczności lokalnej.

Jak wspominała Pani Dyrektor, mieszkańcy miasta, ale i rolnicy z okolicznych wsi, w sposób pionierski opodatkowali się, mając świadomość, że nie posiadając systemowego ubezpieczenia zdrowotnego, za pobyt w szpitalu będą musieli zapłacić. Wiedzieli jednak, że jest to dobry krok, aby pokazać władzy centralnej, że w społecznym trudzie i zaangażowaniu, wybudowanie tego pierwszego pawilonu jest wyrazistym sygnałem, że tu, w Słupcy, wraz z powstawaniem ówcześnie powstającego ogromnego zakładu, jakim był Mostostal, tworzy się społeczność lokalna, która życzy sobie mieć wszystkie instytucje, urzędy, wszystkie potrzebne podmioty do godnego i równego życia z innymi społecznościami.

Dziś można powiedzieć, biorąc przykład z naszych przodków, w imię społeczności lokalnej, wcielają się nasze samorządy poszczególnych gmin powiatu słupeckiego. W tym miejscu bardzo serdecznie Wam dziękuję za te trudne rozmowy, za te nasze spory, bo tak po prawdzie mówiąc te długie i żmudne dyskusje utwierdzały nas w przekonaniu, że trzeba się do tej wiekopomnej inwestycji bardzo wnikliwie przygotować. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy zaufali nam, że jest to nasz priorytetowy pomnik, który nie chcemy żeby pomnikiem był. Chcemy żeby był najpotrzebniejszą, najnormalniejszą placówką, ale ze standardami XXI wieku. (…)

Do personelu szpitalnego. Szanowni Państwo! bardzo Was proszę utożsamiajcie się z tą budową, z tą placówką. Przede wszystkim chcemy stworzyć godne warunki wszystkim tym, którzy potrzebują Waszej pomocy. Ale poprzez podniesienie standardów także i Wasza praca chcemy, żeby była łatwiejsza. Mam świadomość tego, że teraz nadchodzą trudne miesiące, kiedy jednocześnie wraz z niezakłóconą pracą szpitala, będzie hałas, kurz, okresowe ograniczenia dostępności do mediów. Chcemy, aby te niedogodności były jak najmniej odczuwalne.
Do inżynierów kontraktu. Szanowni Państwo! zaufaliśmy Wam, że to w naszym imieniu będziecie dbali o grosz publiczny – ten powiatowy i z poszczególnych gmin, że będziecie dbali o wykonanie inwestycji zgodnie z dokumentacją techniczną, ze sztuką budowlaną, ale jednocześnie sprawnie, efektywnie i bezpiecznie – a w końcowym etapie funkcjonalnie i estetycznie. Wierze, że to zaufanie będzie trwało do ostatniego dnia robót budowlanych i razem cieszyć się będziemy z finalnego efektu.

Do wykonawców. Postępowanie w ramach reguł zamówień publicznych ma to do siebie, że może przynieść ogromną radość i szczęście, że na siebie trafiliśmy, jak i co nie miara kłopotów. Tego doświadczają wszyscy samorządowcy. Te precyzyjne przepisy nas razem związały i wierzę, że wasze umiejętności, kompetencje, wysokie kwalifikacje kadry i współpracujących firm, doprowadzą do szczęśliwego końca. Wierze, że stworzycie dzieło w sposób zaplanowany, że wszyscy będziemy mogli być dumni.
Do społeczności miasta i powiatu słupeckiego. Proszę Państwa, ten szpital rozbudowywany jest dla nas wszystkich. Myślę, że nastał już taki moment, kiedy mogę powiedzieć – Szanowni Państwo! Radujmy się z tego, co do tej pory udało się zrobić. Radujmy się i wzajemnie wspierajmy, abyśmy to dzieło do końca mogli doprowadzić.

W dalszej części uroczystości Szymon Grzywiński wicestarosta słupecki odczytał treść aktu erekcyjnego, a dyrektor szpitala i starosta słupecki złożyli na akcie swoje podpisy. Wcześniej, w dniu uroczystości podpisy na akcie złożyli także zaproszeni goście, którzy także dokonali symbolicznego wmurowania aktu.

Starosta Mariusz Roga i dyr. Iwona Wiśniewska w tubie zamknęli akt erekcyjny wraz z załącznikami: wykaz i podpisy pracowników szpitala oraz wykaz radnych powiatu, miast i gmin partycypujących w rozbudowie szpitala.
Akt erekcyjny został wmurowany w ławach fundamentowych szpitala – osi szóstej.

Starosta Mariusz Roga oraz dyr. Iwona Wiśniewska rozpoczęli także ceremonię wmurowania aktu erekcyjnego. W dalszej kolejności symbolicznego zamurowania aktu erekcyjnego dokonali także:
1. Szymon Grzywiński wicestarosta słupecki
2. Bogdan Jastrząb przewodniczący Rady Powiatu Słupeckiego
3. Michał Pyrzyk burmistrz Miasta Słupcy w asyście przewodniczącego Rady Miasta p. Andrzeja Szymkowiaka
4. Dariusz Grzywiński wójt Gminy Strzałkowo
5. Grażyna Kazuś wójt Gminy Słupca w asyście przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Kopczyńskiego
6. Wiesław Radniecki burmistrz Miasta i Gminy Zagórów
7. Artur Miętkiewicz wójt Gminy Lądek w asyście przewodniczącego Rady Gminy Waldemara Błaszczaka
8. Henryk Tylman wójt Gmin Ostrowite w asyście przewodniczącego Rady Gminy Marka Nowakowskiego
9. Jakub Gwit wójt Gminy Powidz
10. Eugeniusz Grzeszczak – dwukrotny starosta słupecki, parlamentarzysta, wicemarszałek Sejmu VII kadencji, krewny patrona szpitala dr Romana Grzeszczaka
11. Maria Grzelak – przełożona pielęgniarek i Andrzej Durski – ordynator Oddziału Chirurgii
12. Włodzimierz Pawlak, Kazimiera Pietryga i Małgorzata Papierska – przedstawiciele związków zawodowych przy SP ZOZ w Słupcy
13. Sebastian Pawłowski wiceprezes Zarządu Komputronik Biznes z Poznania
14. Robert Kawka prezes Zarządu KAROX z Poznania
15. Adam Buko wiceprezes Zarządu INFRACON z Poznania, kierownik budowy

Na zakończenie głos zabrali przedstawiciele wykonawcy: Sebastian Pawłowski wiceprezes Zarządu Komputronik Biznes oraz Adam Buko wiceprezes Zarządu INFRACON z Poznania, kierownik budowy, informując o tym co już zostało zrobione oraz co w najbliższym czasie na budowie będzie się działo. Na pamiątkę uroczystości wójtowie i burmistrzowie otrzymali pamiątkowe akty erekcyjne, a osoby dokonujące symbolicznego wmurowania aktu – pamiątkowe kielnie.