Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia – VIII edycja konkursu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2019”

Program wspiera i dofinansowuje projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów. Program kierowany jest do szkół, uczelni, fundacji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i samorządów terytorialnych. W dofinansowanych projektach może wziąć udział młodzież w wieku 13-26 lat.
Wnioski można składać do 15 marca 2019 r.

szczegóły TUTAJ