Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOSiGW w Poznaniu)

– Konkurs w zakresie Edukacji Ekologicznej

Nabór do 06. 03. 2019 r. do godz. 15:00

szczegóły TUTAJ

***

Planowany nabór w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych

Wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń.

Beneficjentami Programu będą podmioty (z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych) znajdujące się na liście Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska. W sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska – zaakceptowanej przez Ministra Środowiska.

W celu znalezienia się na liście OSP powinno zgłosić się do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

szczegóły TUTAJ