Rozbudowa słupeckiego szpitala trwa, jednak o trudnej sytuacji finansowej dot. rozbudowy i wyposażenia nowej części lecznicy poinformował, na minionej sesji Rady Powiatu (27.02) p.o. dyrektora SP ZOZ w Słupcy Rafał Spachacz.

Wykonawca został zobowiązany przez władze powiatu i dyrekcję szpitala o zamknięciu placu budowy, co też się stało. W związku z tym nie ma już dojazdu do szpitala od ul. Sikorskiego. Teraz do lecznicy można dojechać od strony ul. Traugutta – wjazd za kioskiem „Biskupska”.

Wykonawca informuje, iż na koniec lutego br. zaawansowany jest zakres robót instalacji sanitarnej i wentylacyjnej, jak również doprowadzane są przewody zasilania do drzwi automatycznie przesuwnych w piwnicy. Ukończono izolację ścian schodów przy namiocie koło wejścia do starej części szpitala.

Rozprowadzono przewód grzejny dla podjazdu karetek od strony biura budowy. Ukończono zbrojenie ścian schodów, zbrojenie płyty podjazdu dla karetek oraz montaż bram wjazdowych na podjeździe dla karetek.

Wykonana jest też ponad połowa malowania elewacji frontowej; na ukończeniu jest tynkowanie elewacji bocznej (północnej) oraz tynkowanie elewacji wschodniej (od wejścia głównego).

Zakończono układanie papy nawierzchniowej na dachu nad galerią zewnętrzną.

Rozpoczęły się prace rozbiórkowe – kucie/demontaż starych schodów przy wejściu tymczasowym do starej części.