Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

 na wyjazdowym posiedzeniu 22 października 2020 roku podjęła następujące tematy:

 

  1. Możliwość dojazdu autobusów komunikacji publicznej na ulicę gen. Sikorskiego w Słupcy, w okolice szpitala i przychodni zdrowia.

Na podstawie wcześniejszych ustaleń możliwe jest usytuowanie przystanków autobusowych. Komisja po analizie sytuacji komunikacyjnej  w tej części miasta uznała za możliwy wjazd na ulicę Sikorskiego od strony ul. Traugutta i Kopernika pojazdów o wadze do 12 ton.

Wobec powyższego Starosta Słupecki zwróci się do operatora tj. PKS Konin o przeanalizowanie możliwości uruchomienia połączeń w okolice szpitala co ułatwi mieszkańcom dostęp do  placówek służby zdrowia.

  1. Poprawa widoczności przy wyjeździe z posesji nr 4,5,6 w Przybrodzinie.

Komisja uznała, że w celu poprawy bezpieczeństwa w tym miejscu zasadne jest ustawienie luster.

Wniosek zrealizuje Wójt Gminy Powidz.

  1. Wyrażenie opinii na temat lokalizacji nowych przystanków autobusowych na terenie Gminy Zagórów.

Komisja pozytywnie zaopiniowała lokalizację przystanków we wsi Wrąbczyn Górski, Trąbczyn i Przybysław.

Wobec powyższego Rada Miejska Zagórowa podejmie ostateczną uchwałę o lokalizacji nowych przystanków.

  1. Oznakowanie na ulicy Zdrojowej w Zagórowie.

Komisja uznała za konieczne ustawienie przy wyjeździe z ulicy Zdrojowej  na ulicę Kilińskiego tablicy informacyjnej z kierunkiem jazdy do Słupcy i Konina.

Tablice ustawi Powiatowy Zarząd Dróg w Słomczycach.

  1. Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Podbielu Gmina Zagórów.

Komisja pozytywnie zaopiniowała konieczność regulacji oznakowania poziomego na skrzyżowaniu oraz korektę drzewostanu lasu, który ogranicza widoczność zwłaszcza pojazdom rolniczym.

Wniosek zrealizuje Powiatowy Zarząd Dróg w Słomczycach i Starosta Słupecki, który wystąpi do Nadleśnictwa Grodziec z prośbą o korektę drzewostanu.

 

Przewodniczący Komisji BRD

Andrzej Grzeszczak