WzmocniONE – program wsparcia inicjatyw wzmacniających kobiety

Program WzmocniONE skierowany jest do wszystkich, których działania mają na celu budowanie społeczeństwa, w którym godność obu płci jest równie ważna. 

Cele programu WzmocniONE:

 • wspierać poczucie własnej wartości, podmiotowość i samostanowienie kobiet i dziewcząt w Polsce;
 • wspierać inicjatywy budujące sprawczość dziewcząt i kobiet oraz pokazać, że zmiana sytuacji życiowej jest możliwa;
 • przyczynić się do budowania zaufania społecznego;
 • wspierać inicjatywy mające na celu samoorganizację społeczności skupionych dookoła wzmacniania dziewcząt i kobiet
 • pokazać, że inicjatywy wzmacniające dziewczęta i kobiety w Polsce mogą liczyć na wsparcie;
 • uwrażliwiać na sytuację kobiet na świecie i w Polsce;
 • inspirować debatę na temat relacji płci w społeczeństwie;
 • wspierać zarówno inicjatywy z małych miejscowości, które znacząco oddziaływają na społeczność, jak i te, których skala oddziaływania jest większa.

Spośród wszystkich odpowiedzi Jury wyłoni 10 (dziesięć) inicjatyw, kierując się między innymi następującymi kryteriami:

 • innowacyjność rozwiązania;
 • konstruktywność rozwiązania;
 • potencjał upowszechnienia;
 • budowa zaufania społecznego.

Finaliści i finalistki otrzymają siedmiomiesięczny program wsparcia szkoleniowo-doradczego. Cztery inicjatywy otrzymają również wsparcie finansowe w wysokości 40 000 PLN.

Program poszukuje nowych, twórczych pomysłów na to, jak wzmacniać kobiety i dziewczęta.

Termin składania zgłoszeń upływa 24 lutego 2019.

szczegóły TUTAJ