Od poniedziałku 1 czerwca 2020 r., przy zachowaniu wymogów sanitarnych, wznawia się możliwość osobistego załatwiania spraw w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu słupeckiego.

W punktach nieodpłatnej pomocy prawnej obowiązywać będą ograniczenia dotyczące liczby osób tj. dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.

Ponadto do punktów mają wstęp wyłącznie osoby, które posiadają maseczki ochronne.

Przed wejściem do poszczególnych punktów znajdować się będzie płyn do dezynfekcji rąk.

Zachowujmy zalecany dystans 2 metrów.

Jednocześnie przypominamy, że na terenie powiatu słupeckiego nieodpłatne porady prawne udzielane są w następujących punktach:

Lokal obsługiwany przez adwokatów i radców prawnych Budynek Urzędu Miasta i Gminy Zagórów,

ul. Kościelna 4,

tel. 63 274 88 41

poniedziałek, wtorek

od godz. 8.00 – 12.00

piątek

od godz. 13.00 – 17.00

Lokal obsługiwany przez adwokatów i radców prawnych Budynek Urzędu Gminy w Orchowie, ul. Kościuszki 6, tel. 63 268 40 90 wewnętrzny 38 środa 

od godz. 9.00 – 13.00

czwartek

 od godz. 13.00 -17.00

Lokal obsługiwany przez Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich Budynek Starostwa Powiatowego w Słupcy,

ul Poznańska 18,

tel. 63 249 30 73

poniedziałek, wtorek, środa

od godz. 9.00 – 13.00

czwartek (porady obywatelskie)

od godz. 9.00 – 13.00

piątek

od godz. 15.30 – 19.30

Wszelkie zmiany związane z poradami będą zamieszczone na internetowej stronie powiatu i na tablicy informacyjnej.

Dodatkowe informacje związane z poradnictwem prawnym można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Słupcy.

Telefon do kontaktu 63 275 86 06