HERBY, RODY I RODZINY

XIV Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej

w Lądzie nad Wartą

2 – 3 czerwca 2018 r.

 1. Tematyka Festiwalu

XIV edycja Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie poświęcona była rodom i rodzinom, które tworzyły, i nadal tworzą, naturalne środowisko rozwoju człowieka, począwszy od jego narodzin aż do śmierci. Zasadnicze znaczenie odgrywają w nich więzy krwi, a także związki krewniacze, powstające w wyniku mariaży czy też adopcji, a zatem różnych sposobów przyjmowania nowych członków do grup, uznawanych powszechnie za podstawowe komórki społeczne. Ich tożsamość była budowana na świadomości pochodzenia od wspólnego przodka, wiedzy o przeszłości rodu i jego dokonaniach, a także jednoczenia się wokół czytelnych znaków, często w postaci herbów i miejsc (gniazd i siedzib rodowych) ważnych dla tych zbiorowości ludzkich. Rody i rodziny tworzyły zespół wartości, obejmujący szacunek dla starszych oraz troskę o dzieci, obowiązek wzajemnego wspierania i niesienia pomocy słabszym, nakazywały lojalność wobec grupy i jej poszczególnych członków, wyznaczały ścisłe role dla mężczyzn i kobiet, ustalały normy życia małżeńskiego, zobowiązywały do tworzenia podstaw bytu materialnego, dbałości o ich przyszłość, zapewniały też ważne dla wszystkich poczucie bezpieczeństwa. Wartości wyniesione z życia rodzinnego okazywały się przydatne w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym, sprawdzały się w budowaniu pomyślności większych zbiorowości, które tworzyli mieszkańcy osad, grodów i miast, członkowie związków sąsiedzkich i plemiennych, a w dalszej perspektywie państwa i narody. Wielka rola rodzin nigdy się nie skończy, stąd też zrozumiała jest troska o ich zachowywanie.

Od początku nasze festiwale są imprezami rodzinnymi, dlatego taki wybór tematyki dla ich XIV edycji był jak najbardziej uzasadniony. Pragnęliśmy w ten sposób uhonorować tych, którzy stanowią najwierniejszą część naszej publiczności.

 1. Elementy programu:
 • Wykłady popularnonaukowe poświęcone herbom, rodom i rodzinom
 • Wystawa archeologiczna zawierająca przedstawienia herbów na kaflach średniowiecznych i innych zabytkach pochodzących z wykopalisk (Magdalena Poklewska-Koziełł i Kateriny Zisopulu-Bleja z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu)
 • Wystawa fotograficzna pt. „Rodzice i dziecko w średniowieczu” (Klaudyna Bronowska z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu)
 • Wystawa fotograficzna „Życie rodzinne zwierząt” (Tomasz Skorupka z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu)
 • Rodzinne warsztaty edukacyjne
 • Zabawy edukacyjne dla dzieci
 • Gry i zabawy dla dzieci i rodzin przygotowane przez grupy rekonstrukcyjne
 • Koncerty, m.in. Karoliny Skrzyńskiej (autorki wydanej niedawno płyty „Palcem po wodzie”, Sławomira Przybyła (laureata festiwalu FAMA w Świnoujściu w 2017 r.), Dziwoludy, Droryje i mistrz Józef Skrzek – tym razem z „Kazaniami Gnieźnieńskimi”, któremu towarzyszyła wokalistka Beata Mańkowska
 • Akademia muzyki dawnej (Henryk Kasperczak)
 • Spektakl teatralny
 • Inscenizacje historyczne
 • Pokazy dawnych rzemiosł
 • Pokazy walk średniowiecznych
 1. Pracownicy Muzeum Archeologicznego w Poznaniu oraz członkowie Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich zaangażowani w przygotowanie Festiwalu:
 • Michał Brzostowicz, doktor, archeologia, UAM Poznań, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, zastępca dyrektora, członek Komisji Archeologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, autor przeszło 80 publikacji naukowych z zakresu wczesnego średniowiecza, uczestnik i kierownik badań wykopaliskowych na kilku stanowiskach archeologicznych w Wielkopolsce i na Pomorzu, w tym również w Lądzie;
 • Jacek Wrzesiński, magister, archeologia, UWr Wrocław, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, kierownik Oddziału Muzeum w Grzybowie, Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, autor przeszło 80 publikacji naukowych z zakresu wczesnego średniowiecza, uczestnik i kierownik badań wykopaliskowych na kilku stanowiskach archeologicznych w Wielkopolsce i na Śląsku
 • Maciej Przybył, doktor, historia, UAM Poznań, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, kierownik Działu Dokumentacji i Informacji Naukowej, członek Komisji Archeologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu, autor ponad 50 publikacji naukowych z zakresu historii średniowiecza, uczestnik badań wykopaliskowych na kilku stanowiskach archeologicznych w Wielkopolsce
 • Agnieszka Mączyńska, doktor, archeologia, UAM Poznań, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, kierownik Działu Wystaw i Edukacji, autorka przeszło 20 publikacji naukowych z zakresu archeologii śródziemnomorskiej oraz problematyki wystawiennictwa i edukacji muzealnej, uczestnik badań wykopaliskowych w Egipcie
 • Kateriny Zisopulu-Bleja, magister, archeologia, UAM Poznań, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, autorka około 15 publikacji naukowych z zakresu późnego średniowiecza, kierownik i uczestnik badań wykopaliskowych na kilku stanowiskach archeologicznych w Poznaniu, Wielkopolsce i na Pomorzu
 • Piotr Pawlak, magister, archeologia, UAM Poznań, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, członek Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, autor około 15 publikacji naukowych z zakresu późnego średniowiecza, uczestnik i kierownik badań wykopaliskowych na kilku stanowiskach archeologicznych w Poznaniu, Wielkopolsce i Bułgarii
 • Magdalena Poklewska-Koziełł, magister, ukończona praca doktorska, archeologia, UAM Poznań, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, uczestnik badań wykopaliskowych na kilku stanowiskach archeologicznych w Poznaniu, Wielkopolsce i na Pomorzu, autorka 11 publikacji naukowych z zakresu późnego średniowiecza

Dziękujemy wszystkim festiwalowym Gościom za wspólnie spędzony czas. Zapraszamy za rok!

DZIĘKUJEMY darczyńcom – firmie Konspol Bis ze Słupcy, Spółdzielni Mleczarskiej Udziałowców w Strzałkowie, firmie ROLGOS z Ciążenia, Dorocie i Jakubowi Banasiakom – Apteka Pod Złotą Wagą; firmie ROLMEX z Cienina Zabornego Parceli, Centrum Elektrycznemu A.Z.Adamczyk ze Słupcy, Bankowi Spółdzielczemu ze Słupcy, firmie „SŁOWIŃSCY” ze Słupcy.

Zapraszamy do pełnej galerii – http://www.festiwal-lad.pl