K O M U N I K A T

O ZAKOŃCZENIU NABORU WNIOSKÓW

NA USUWANIE AZBESTU NA 2019 ROK

W GMINIE SŁUPCA, GMINIE OSTROWITE,

GMINIE ZAGÓRÓW I GMINIE LĄDEK

W związku z wyczerpaniem się limitu środków finansowych przeznaczonych przez Gminę Słupca, Gminę Ostrowite, Gminę Zagórów i Gminę Lądek na „Realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2019 roku”

informujemy, że

dla ww. gmin został zakończony nabór wniosków na realizację przedmiotowego Zadania.

Jednocześnie informujemy, że nadal można składać wnioski na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Słupca, Gminy Strzałkowo, Gminy Powidz i Gminy Orchowo.