Od 1 kwietnia 2019 roku istnieje możliwość telefonicznego umówienia się na wizyty w Punktach porad prawnych. Zapisy na wizyty prowadzone będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 w Starostwie Powiatowym w Słupcy pod nr telefonu: 63 275 86 16

Osoby bez rejestracji będą obsługiwane w kolejności zgłoszenia się do punktu pod warunkiem dostępności miejsc. W przypadku braku możliwości udzielenia pomocy w danym dniu, osobie zgłaszającej się zostanie zaproponowany pierwszy wolny termin.

Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie nieodpłatnych porad odbywać się będzie poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się  w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017r. poz. 1824 może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.