25 września 2018 r. w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu odbyła się uroczysta Gala, podczas której Samorząd Województwa Wielkopolskiego wręczył nagrody i statuetki  szkołom nagrodzonym w III edycji konkursu o tytuł „Wielkopolskiej Szkoły Roku”.

Do tego prestiżowego  tytułu nominowano Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  im. Braci Kostaneckich w Zagórowie. Szkoła ta, jako jedna z pięciu instytucji oświatowych w Wielkopolsce znalazła się w gronie laureatów konkursu. Zagórowska placówka została nagrodzona za innowacyjność, wysoką  jakość nauczania, współpracę ze środowiskiem lokalnym oraz kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych i obywatelskich.

Konkursowa nominacja i nagroda są dowodem tego, że działania podejmowane przez nauczycieli i dyrektorów, Marka Kujawę i Małgorzatę Iwanicką mają charakter wielopłaszczyznowy, a sukces jest uwieńczeniem starań podejmowanych przez szkołę na przestrzeni lat.

Warto nadmienić, że jako jedyni w powiecie uczniowie ZSP w Zagórowie mają możliwość bezpłatnego uczestnictwa w kursach komputerowych IT Essentials w ramach Cisco Networking Academy, największego producenta sprzętu sieciowego na świecie.

Małgorzata Iwanicka, Dyrektor Szkoły miała zaszczyt odebrać z rąk Marzeny Wodzińskiej, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego pamiątkową statuetkę, dyplom i nagrodę finansową w wysokości 10.000 złotych.

Nagroda finansowa zostanie przeznaczona na zakup sprzętu do nowoczesnego cyfrowego laboratorium do nauki języków obcych.