Kolejny już projekt w ZSE w Słupcy zrealizowany zostanie ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży. W ramach konkursu swoje projekty złożyło 48 podmiotów, ale tylko 36 zostało zaakceptowany do realizacji. Wśród nich znalazł się ten złożony przez dyrekcję ZSE w Słupcy.

Ponad milion złotych, a konkretnie 1 019 808 zł (z czego wysokość dofinansowania to aż 913 468 zł) zostanie przeznaczonych na różne formy wsparcia dla uczniów i nauczycieli.

– Do szkolnych pracowni zostaną zakupione: laptopy, oprogramowanie tablice interaktywne, drukarka 3D, drukarki laserowe, sprzęt kuchenny i gastronomiczny, sprzęt do fotografowania i wideofilmowania, ploter, czytniki kodów kreskowych.

Uczniowie będą mogli wziąć udział w takich kursach jak: projektowania grafiki komputerowej, ABC małego biznesu, carvingu sztuka zdobienia potrwa, wózków jezdniowych i ładowarek teleskopowych, fotografowania i operowania kamerą, programowania i obsługi druku 3D, kursy przygotowawcze do matury z matematyki i języków obcych.

Przewidziano także indywidualne spotkania i zajęcia grupowe z doradcą zawodowym.

– Ponadto nauczyciele będą mogli podnieść swoje kompetencje dzięki takim kursom jak: obsługa programu Insert GT, subiekt rewizor, rachmistrz, gestor, zarządzanie łańcuchem dostaw i Akademia Grafiki Komputerowej.

Uczniowie będą mogli skorzystać także z płatnych wakacyjnych staży (2190 zł) u pracodawców w wymiarze 150 godzin.

Projekt zostanie zrealizowany do końca czerwca 2023 roku.