Powiat Słupecki uzyskał dofinansowanie w kwocie 1 700 000 zł z Rządowego Funduszu „Polski Ład” na adaptację budynku (III piętro) internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie na Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa”, który obecnie znajduje się w Kosewie.

Kwota dofinansowania stanowi 85% wartości inwestycji, której koszt wyniesie 2 000 000 zł. Z budżetu powiatu trzeba będzie więc dołożyć jeszcze 300 000 zł.

Prowadzony przez powiat Dom dla Dzieci i Młodzieży w Kosewie zlokalizowany jest w  czterech budynkach, w których przebywa 14 wychowanków. Część pomieszczeń nie jest wykorzystana, co generuje duże koszty eksploatacji i kłóci się z zasadą gospodarności. Lokalizacja placówki na wsi utrudnia też realizację wymogów ustawowych dotyczących rodziny i pieczy zastępczej.
Nowa lokalizacja, w budynku dawnego internatu, pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacji i umożliwi realizację zadań ustawowych.