Inauguracja obchodów 160. Rocznicy Powstania Styczniowego już za nami. Złożeniem zniczy na grobach powstańców spoczywających na słupeckiej nekropolii, mszą świętą i odsłonięciem muralu na budynku Zespołu Szkół Zawodowych, rozpoczynamy w powiecie cykl wydarzeń związanych z tym największym zrywem niepodległościowym. Nad całokształtem obchodów czuwa komitet organizacyjny, któremu przewodniczy starosta Jacek Bartkowiak.
 
W kolejnych miesiącach czekają nas kolejne akcenty upamiętniające Powstanie, które pomimo ostatecznej klęski, osiągnęło długofalowe cele polityczne.
 
Jednym z nich jest pamięć, która ożywiała nastroje patriotyczne kolejnych pokoleń, co pół wieku później przyczyniło się do odzyskania niepodległości.