Pandemiczna rzeczywistość ostatniego roku ze wszystkimi, związanymi z tym, ograniczeniami, zakazami, nakazami i zawieszeniem normalnego funkcjonowania wielu dziedzin życia i aktywności, nie przeszkodziła mieszkańcom powiatu słupeckiego w tworzeniu struktur służących do realizacji wspólnych celów zbiorowych.

W okresie od marca 2020 do kwietnia 2021 roku w powiecie słupeckim powstało aż 16 nowych stowarzyszeń, w tym: 2 fundacje, 4 stowarzyszenia prawne, 2 kluby sportowe i 8 stowarzyszeń zwykłych. Cele jakie stawiają sobie nowe podmioty są skrajnie różne, od wspierania działań oraz form edukacji, nauki, kultury i działalności na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych, przewlekle chorych, pozostających bez pracy… poprzez integrację emerytów i rencistów policji i ich rodzin zamieszkałych na terenie powiatu słupeckiego i poprzednio pracujących w jednostkach policji na terenie powiatu słupeckiego, aż po organizację hodowli i propagowanie hodowli psa rasowego i przeciwstawienie się nieprzemyślanemu i niekontrolowanemu rozmnażaniu psów. Jedno ze stowarzyszeń chce wspierać działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa i ochrony praw dziecka, inne natomiast, o wdzięcznej nazwie „Mytlywek,” chce dążyć do ustalenia przez Gminę Powidz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykorzystanie działek budowlanych zgodnie z ich przeznaczeniem i racjonalne wykorzystanie obszarów chronionych.

Swoje zaangażowanie postanowiły również sformalizować, znane w Słupcy, „Boginie Bieżni”, które poprzez promowanie aktywności sportowej chcą rozruszać mieszkańców miasta i powiatu. Stowarzyszenie „Paczka z Rusiborza i przyjaciele”, stawia z kolei na działalność dobroczynną i społeczną. Krzewieniem idei społeczeństwa obywatelskiego i dbaniem o przygotowanie kadr samorządowych i ich rozwój zajmie się powstałe w tym roku Stowarzyszenie ,,Słupeckie Forum Inicjatyw Samorządowych”, które zamierza także popularyzować lokalną historię.

Społeczna aktywność mieszkańców powiatu cieszy Andrzeja Grzeszczaka, kierownika Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Słupcy, który zachęca do tworzenia kolejnych stowarzyszeń i służy pomocą przy ich zawiązywaniu i rejestracji.

Wykaz organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie powiatu słupeckiego znajdziesz tutaj.