24 października 2017 r., podczas XXXVII sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego radni Województwa Wielkopolskiego przyjęli przez aklamację stanowisko o ogłoszeniu roku 2018 Rokiem Powstania Wielkopolskiego.

Poniżej pełna treść stanowiska:

Stanowisko Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ogłoszenia roku 2018 Rokiem Powstania Wielkopolskiego

„11 listopada 1918 roku spełnił się sen pokoleń Polaków – Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach – wolna Polska powróciła na mapę świata.” 1 W granicach wolnej Polski nie znalazła się Wielkopolska, Ziemia na której narodziło się Państwo Polskie. W dniu 27 grudnia 1918r. Wielkopolanie powstając do zwycięskiej walki zbrojnej doprowadzili do przyłączenia Wielkopolski do Państwa Polskiego i poszerzenia granic Ojczyzny. Powstanie Wielkopolskie miało ogromne znaczenie w procesie odbudowania Państwa Polskiego – II Rzeczypospolitej.

Sejmik Województwa Wielkopolskiego w sposób szczególny pragnie oddać hołd poległym i uczestnikom Powstania Wielkopolskiego oraz wszystkim Wielkopolanom, których udział w powstańczym zrywie przyczynił się do odzyskania suwerenności Rzeczypospolitej.
Sejmik Województwa Wielkopolskiego, w celu nadania odpowiedniej rangi obchodom setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego, postanawia ogłosić w województwie wielkopolskim: ROK 2018 – ROKIEM POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO.

Obchody jubileuszu powinny przyczynić się do utrwalania pamięci i szerokiego upowszechnienia wiedzy w polskim społeczeństwie o Powstaniu Wielkopolskim i jego znaczeniu.
Sejmik Województwa Wielkopolskiego zwraca się z apelem do władz państwowych Rzeczpospolitej Polskiej: Prezydenta; Parlamentu, Rządu oraz do samorządów terytorialnych w Polsce o godne uczczenie pamięci o Powstaniu Wielkopolskim i popularyzację jego znaczenia w odbudowywaniu niepodległej Polski.