Od wczoraj (02.11.) w powiecie słupeckim przeprowadzana jest kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn urodzonych w 2002 roku oraz mężczyzn z roczników 1997 – 2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja potrwa do 17 listopada i obejmie 287 osób w tym 11 kobiet z terenu powiatu słupeckiego.

Głównym celem Kwalifikacji Wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej osobom podlegających temu obowiązkowi oraz osobom zgłaszających się w trybie ochotniczym, wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej) oraz wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają również kobiety, w wieku od 19 do 24 roku życia ze względu na wykształcenie (psychologiczne lub medyczne).

Kwalifikację przeprowadza wojewoda przy współudziale Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego oraz wójtów, starostów, burmistrzów i prezydentów miast.

Osoby wezwane z terenu powiatu słupeckiego zobowiązane są do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską Kwalifikacji Wojskowej, która mieści się w budynku przychodni zdrowia przy ul. Sikorskiego 1.

Dziś (03.11.) z wizytą w siedzibie komisji lekarskiej przebywał wicestarosta Czesław Dykszak, który zapoznał się z aktualnym stanem prowadzonej kwalifikacji.