Od 1 września powidzka „betonka” nie jest już drogą publiczną, została zamknięta i wykorzystywana będzie jedynie przez wojsko.
 
Ruch drogowy w kierunku Powidza i okolicznych miejscowości odbywa nowymi drogami. Całkowicie nowym odcinkiem poprowadzonym nowym śladem jest droga z Niezgody do Powidza, natomiast przebudowanym odcinkiem jest droga Niezgoda – Kochowo.
 
Nowe odcinki są już wyposażone w oznakowania poziome i pionowe. Uzupełnianie ewentualnych braków sukcesywnie odbywać się będzie jeszcze we wrześniu. Sprzęt drogowy i robotników wykonujących prace wykończeniowo – porządkowe można spotkać w różnych miejscach, dlatego ważne jest, aby zachować ostrożność poruszając się nowymi drogami.
 
Rekonesans nowych odcinków przeprowadzili w ubiegłą środę (31.08.) starostowie Jacek Bartkowiak i Czesław Dykszak, aby sprawdzić przygotowanie nowych dróg do przyjęcia pełnego ruchu pojazdów po zamknięciu betonki. W wizji terenowej towarzyszyli włodarzom – Marcin Zaorski, dyrektor kontraktu firmy Budimex oraz Mariusz Kluczyk – inżynier nadzoru reprezentujący interesy inwestora czyli Powiatu Słupeckiego.