II Mistrzostwa Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Ochotniczych Straży Pożarnych odbyły się w miniony weekend (01.07.) w Kamieniu w gminie Słupca.
 
W mistrzostwach wzięło udział pięć drużyn: OSP Golina I i II (pow. jarociński), OSP Golina (pow. koniński), OSP Krasne (pow. lubartowski) oraz OSP Wola Koszucka (pow. słupecki).
 
Organizatorzy przygotowali kilka scenariuszy wydarzeń, podczas których ekipy udzielały pierwszej pomocy m.in. ofiarom wypadku komunikacyjnego, kobiecie ciężarnej ugodzonej nożem, samobójcy, czy osobie, u której wystąpiła padaczka.
 
Najlepszą drużyną okazała się OSP Golina I z powiatu jarocińskiego, drugie miejsce zajęła OSP Wola Koszucka, a trzecie OSP w Krasnem z powiatu lubartowskiego.
 
Zawody obserwował Jacek Bartkowiak – Starosta Słupecki, który wręczył zwycięzcom puchary i dyplomy.
 
Organizatorem wydarzenia była Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieniu i Szyszłowie.
 
Fot. FB OSP Kamień