Seniorzy z Orchowa od 45 lat realizują swoje pasje w Klubie Seniora „ZŁOTA JESIEŃ”. Dzisiaj (21.09.) obchodzili jubileusz.
 
Uroczystość zgromadziła blisko setkę gości, oprócz jubilatów także zaprzyjaźnione kluby z regionu, również ze Słupcy.
Seniorzy rozpoczęli obchody rocznicowe od mszy świętej w miejscowym kościele p.w. Chrystusa Dobrego Pasterza. Po nabożeństwie zaprosili do sali remizy strażackiej, gdzie odbyła się część artystyczna. Wspólnie z dziećmi ze szkoły w Słowikowie jubilaci bawili gości śpiewem i muzyką.
 
Podczas uroczystości odznaczenie? „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznany przez ministra Piotra Glińskiego otrzymała Teresa Cieślewicz, szefowa klubu „ZŁOTA JESIEŃ”. Odznakę wręczył poseł Zbigniew Dolata.
 
Jubileusz zgromadził wielu gości, wśród nich samorządowców, którzy w różny sposób wspierali działalność seniorów na przestrzeni lat.
 
Jacek Bartkowiak – Starosta Słupecki w okolicznościowym liście dziękował za pracę na rzecz lokalnej wspólnoty i aktywizowanie środowiska, podobnie wójt gminy Orchowo Jacek Misztal wspólnie ze swoją zastępczynią Eweliną Gumienną.
 
W uroczystości uczestniczyli także: Bogdan Jastrząb – radny powiatu słupeckiego, Anna Kosiak – przewodnicząca Rady Gminy Orchowo i Tadeusz Krotoszyński – Prezes Zarządu Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie.