To już drugi raz, kiedy Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą odbędzie się w wersji on-line. Mamy szczerą nadzieję, że ta zdalna wersja jest ostatnią i już w przyszłym roku spotkamy się w Lądzie, na żywo. 

XVII Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą odbędzie się w dniach 5-6 czerwca 2021 r., a tematem przewodnim tegorocznej edycji będą „Dzieła, twórcy i fundatorzy”.

Słowo wprowadzenia do Festiwalu przygotował tradycyjnie dr Michał Brzostowicz z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu – W spadku po minionych wiekach pozostały nam liczne dzieła sztuki i architektury, zapisy utworów muzycznych i literackich, nawet wysmakowane wyroby rzemiosła, będące świadectwem nie tylko gustów artystycznych, ale też ówczesnych przesłań ideowych, uwielbień czy niepokojów. Podziwiamy je, kontemplujemy, rozmawiamy o nich, a nawet się o nie sprzeczamy. Znamy nazwy dzieł, znamy nazwiska ich twórców, czasami nawet wiemy, z czyjej inspiracji powstawały. Z pewnością rola fundatorów jest nie do przecenienia, wszak bez nich, bez ich inicjatywy, a przede wszystkim bez ich pieniędzy, szereg utworów po prostu by nie powstało.

Wiele dzieł zostawiła po sobie również epoka średniowiecza, choć bywało w przeszłości, że ich pomniki niszczono z pogardy do „wieków ciemnych”. Także z innych powodów upływ czasu nie zawsze był dla nich łaskawy. W Polsce szacunek do wytworów tej epoki jest zrozumiały, wszak wiążą się one z wczesnymi dziejami naszej państwowości, stanowiąc zarazem nieliczne ocalałe pamiątki tamtych czasów. O ile na przykład budowle gotyckie nie stanowią rzadkości w naszym krajobrazie, to już romańskie są niemal unikatami, a po jeszcze wcześniejszych pozostały jedynie ruiny, odkrywane w ziemi przez archeologów. Podobnie możemy mówić o innych dziełach polskiego średniowiecza, zabytkach malarstwa, rzeźby, piśmiennictwa, muzyki, czy sztuki użytkowej, przetrwałych we wnętrzach świątyń i klasztorów, a także w skarbcach i prywatnych kolekcjach. Owe materialne szczątki minionej kultury są cennym świadectwem wspaniałości tej epoki, dają też wyobrażenie o jej bogatym kolorycie i niezaprzeczalnym pięknie. Warto zatem o nich opowiedzieć, ukazać kolejne oblicze polskiego oraz europejskiego średniowiecza.

Z powodu pandemii COVID-19 oraz niepokojących prognoz dotyczących jej rozwoju w 2021 roku, zaplanowaliśmy, że XVII Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie odbędzie się ponownie w formie on-line. Poszczególne punkty programu, obejmujące wykłady popularnonaukowe, pokazy, prezentacje multimedialne, wystawy wirtualne, zajęcia edukacyjne, spektakl teatralny oraz koncert muzyki dawnej, zostaną nagrane wcześniej i odtworzone w terminie 5-6 czerwca 2021 roku.

Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Słupcy, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”.

Szczegółowy program już wkrótce.

Foto: Najcenniejszy zabytek klasztoru w Lądzie – gotyckie oratorium św. Jakuba Apostoła St. z unikalną polichromią z ok. 1370 r.