W związku z panującymi w ostatnim czasie niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, związanymi z wysokimi temperaturami i brakiem opadów, dochodzi do znacznego obniżenia poziomu wód zarówno gruntowych oraz w mniejszym stopniu głębinowych. W niedalekiej perspektywie doprowadzić może to do obniżenia ciśnienia wody w sieciach wodociągowych, pogorszenia jej jakości, a nawet wstrzymania dostaw wody.

Dlatego też zwracamy się z apelem do mieszkańców gmin i miast naszego powiatu o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody, pobieranej z lokalnych sieci wodociągowych. Prosimy o ograniczenie się do zużywania wody wyłącznie na potrzeby socjalno-bytowe oraz wstrzymanie się od wykorzystywania wody z sieci wodociągowej do takich czynności, jak np. podlewanie upraw, ogródków, trawników, mycie samochodów i innego sprzętu, spłukiwanie chodników, wjazdów do garaży czy placów.

Liczymy na Państwa zrozumienie dla zaistniałej sytuacji.