566 sztuk bażantów trafiło w ubiegły piątek (15.10.) do kół łowieckich gospodarujących na terenie powiatu słupeckiego.

W ramach odbudowy populacji zagrożonych gatunków zwierzyny łownej w lasach powiatu słupeckiego, na terenie Szkółki Leśnej Powidz rozdysponowano między 15 kół łowieckich 566 szt. bażantów. Przekazania młodych ptaków dokonał wicestarosa Czesław Dykszak, przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego – Henryk Tylman oraz radni powiatowi – Stefan Zieliński i Jerzy Orchowski.

Przed dokonaniem podziału bażancich kur i kogutów miało miejsce widowiskowe wypuszczenie ptaków w łowisko.

Tereny leśne powiatu słupeckiego, wskutek działalności restytucyjnej, osiągają coraz wyższy poziom występowania gatunków, które uchodziły do niedawna za zagrożone. Wynika to z dużej troski i znajomości problemu, nie tylko przez bezpośrednio zainteresowanych łowiectwem, lecz także pracowników samorządowych. Nieodpłatna pomoc ze strony starostwa na zasiedlanie bażantów na terenach najbardziej zbliżonych do ich naturalnego bytowania trwa nieprzerwalnie od 2005 r. Dotychczas zakupiono ponad 5 250 szt. bażantów i 840 szt. kuropatw, wydając na ten cel ponad 157 tys. zł.

Fot. Jerzy Orchowski