Dwa miesiące temu informowaliśmy o złożeniu przez powiat słupecki, wniosków na modernizację trzech przejść dla pieszych zlokalizowanych w Kotuni, Strzałkowie i Zagórowie. Wczoraj (22.06.) Wielkopolski Urząd Wojewódzki poinformował o ujęciu zadań na liście do dofinansowania.

Dzięki pozyskanym środkom zwiększy się bezpieczeństwo ruchu drogowego, zwłaszcza w obszarze przejść dla pieszych w wymienionych miejscowościach. W Kotuni zadanie realizowane będzie w ciągu drogi powiatowej 3080P, w Strzałkowie – w ciągu ulicy Ostrowskiej, a w Zagórowie – w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 3092P przy ul. Kaliskiej.

Maksymalne dofinansowanie wyniesie do 80% kosztów realizacji, przy czym kwota na dofinansowanie pojedynczego zadania nie będzie mogła przekroczyć 200 tys. zł. Lista podmiotów, które otrzymały środki z Rządowego Funduszu Rozwoju dróg czeka teraz na podpis premiera. Po jego uzyskaniu władze powiatu słupeckiego podpiszą umowę z Wojewodą Wielkopolskim.