To już oficjalne. Drogą nr 3040P na odcinku Powidz – Niezgoda tzw. „betonką” będziemy jeździć do końca bieżącego roku. Aneks do porozumienia z Wojskowym Zarządem Infrastruktury, który przejął drogę w trwały zarząd, podpisał starosta Jacek Bartkowiak.

Przypomnijmy, że według pierwotnych założeń droga miała być wyłączona dla publicznego ruchu od 1 stycznia 2021 r. Następnie, dzięki porozumieniu z WZI przedłużono możliwość jej użytkowania do 30 kwietnia br. Ostatni aneks do umowy wydłuża okres korzystania z drogi o kolejnych kilka miesięcy i obowiązuje od 1 maja do 31 grudnia 2021 r.