W starostwie omawiano plany zarządzania kryzysowego

W starostwie powiatowym w Słupcy odbyło się dziś (16.07.) spotkanie szkoleniowo – informacyjne poświęcone realizacji zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

Przedstawiciele samorządów gmin powiatu słupeckiego odpowiedzialni w swoich jednostkach za zarządzanie kryzysowe zapoznali się z zaktualizowanym „Planem Zarządzania Kryzysowego Województwa Wielkopolskiego”, który jako dokument wyjściowy będzie teraz dostosowywany do planów powiatowych i gminnych. Ponadto zebrani zostali zaznajomieni z planem operacyjnym dotyczącym ochrony powodziowej w powiecie słupeckim, przedstawionym przez reprezentującego PGW Wody Polskie, pracownika Zarządu Zlewni w Kole. Omówiono także funkcjonowanie powiatowej łączności radiowej oraz plany jej rozbudowy w bieżącym roku, które przewidują zakup ręcznych radiotelefonów cyfrowych. Temat zreferował Rafał Pierściński, inspektor wojewódzki ds. systemów teleinformatycznych i łączności WUW w Poznaniu.
Inicjatorem spotkania był Jerzy Kałecki, kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Słupcy.

Komunikat ZUS – dokumentowanie kwarantanny i izolacji do wypłaty świadczeń w razie choroby i opieki

Informacje o kwarantannie lub izolacji są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych. Osoby skierowane przez jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej na kwarantannę mają prawo do świadczeń chorobowych – wynagrodzenia za czas choroby, które finansuje pracodawca, albo zasiłku chorobowego. Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, np. w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzeniem działalności gospodarczej. Świadczenia przysługują także ubezpieczonym, którzy zostali poddani izolacji, w tym izolacji w warunkach domowych.

szczegóły TUTAJ

Zmiany dotyczące pracy placówek ZUS w poniedziałki

Od 2 listopada br. w związku z sytuacją epidemiczną

– placówki ZUS będą czynne w poniedziałki

tak, jak w pozostałe dni tygodnia tj. w godz. 8.00 – 15.00.

Zachęcamy do załatwiania spraw w ZUS bez wychodzenia z domu i skorzystania z e-wizyt. Więcej o e-wizytach w ZUS.

Jesteśmy dostępni także przez Internet za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz w kontakcie telefonicznym.

Do dyspozycji Państwa jest ogólnopolska infolinia pod numerem telefonu 22 560 16 00 dostępna w dni robocze (pn.–pt.) w godzinach 7:00–18:00.

Pod numerem tel. 22 11 22 111 do Państwa dyspozycji jest specjalna infolinia do obsługi spraw związanych z Polskim Bonem Turystycznym.

Informacja w związku ze stanem epidemii oraz działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na terenie powiatu słupeckiego – stan na dzień 23.10.2020 r.

1. Objętych kwarantanną aktualnie1098 osoby w tym: 28 graniczne, ze wspólnego zamieszkania z osobą objętą kwarantanną graniczną, 518 ze wspólnego zamieszkania z osobą, która miała kontakt z przypadkiem potwierdzonym i 552 z decyzji PPIS.

2. Objętych kwarantanną od początku4053 osób w tym: 1375 graniczne, 482 ze wspólnego zamieszkania z osobą objętą kwarantanną graniczną, 1203 ze wspólnego zamieszkania z osobą, która miała kontakt z przypadkiem potwierdzonym i 993 z decyzji PPIS.

3. Objęto nadzorem epidemiologicznym – 0 osób

4. Od początku epidemii stwierdzono zakażeń SARS-CoV-2 – 252, zakażonych aktualnie 160 (w ostatniej dobie 30 osób)

– izolacja domowa aktualnie – 150 osób

– izolatorium  aktualnie – 0 osób

– hospitalizowanych – 10 osób

– liczba wyleczonych – 88 osób

– liczba zgonów – 4 osoby

5. Pobranych wymazów od początku – 2026
– wynik ujemny -1774
– wynik dodatni – 252

Za naruszenie zasad obowiązku kwarantanny nałożono 4 kary pieniężne na łączną kwotę 20 tys. zł

Informacja w związku ze stanem epidemii oraz działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na terenie powiatu słupeckiego – stan na dzień 21.10.2020 r.

1. Objętych kwarantanną aktualnie – 608 osób w tym: 26 graniczne, 0 ze wspólnego zamieszkania z osobą objętą kwarantanną graniczną, 225 ze wspólnego zamieszkania z osobą, która miała kontakt z przypadkiem potwierdzonym i 357 z decyzji PPIS.

2. Objętych kwarantanną od początku – 3516 osoby w tym: 1373 graniczne, 482 ze wspólnego zamieszkania z osobą objętą kwarantanną graniczną, 893 ze wspólnego zamieszkania z osobą, która miała kontakt z przypadkiem potwierdzonym i 768 z decyzji PPIS.

3. Objęto nadzorem epidemiologicznym – 0 osób

4. Od początku epidemii stwierdzono zakażeń SARS-CoV-2 – 188, zakażonych aktualnie 110 (w ostatniej dobie 6 osób)

– izolacja domowa aktualnie – 98 osób

– izolatorium  aktualnie – 1 osoba

– hospitalizowanych – 11 osób

– liczba wyleczonych – 74 osób

– liczba zgonów – 4 osoby

5. Pobranych wymazów od początku – 1913
– wynik ujemny -1725
– wynik dodatni – 188

Za naruszenie zasad obowiązku kwarantanny nałożono 4 kary pieniężne na łączną kwotę 20 tys. zł

————————————————————————————————————————————————————————————–

INFORMACJA DLA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA KWARANTANNIE, W IZOLACJI DOMOWEJ.

I.
Jeżeli zachorowałeś na Covid-19 uzyskaj od lekarza rodzinnego zwolnienie lekarskie L-4, przebywaj w izolacji domowej, Twoi domownicy objęci są kwarantanną domową. Osobom objętym kwarantanną zostanie wydana decyzja administracyjna (poczta nie dostarcza korespondencji do adresatów na kwarantannie – otrzymacie decyzję po jej zakończeniu). Złóż oświadczenie u pracodawcy (telefonicznie lub e-mailowo) o tym, że przebywasz na kwarantannie. Po odbyciu kwarantanny dostarcz otrzymaną decyzję o kwarantannie do pracodawcy (każdy domownik wg konieczności dostarcza kopię w/w decyzji).

II.
Jeśli jesteś rodzicem ucznia lub przedszkolaka, który został objęty kwarantanną w związku z jego kontaktem z osobą zarażoną, również ty wraz z domownikami zostaniesz objęty kwarantanną na okres 10 dni liczonych od dnia następującego po dniu ostatniego kontaktu dziecka z chorym. Przygotuj dane domowników (imiona, nazwiska, nr pesel, nr telefonów) i czekaj na kontakt telefoniczny z pracownikiem inspekcji. W razie dużej ilości takich spraw – bądź cierpliwy. Złóż oświadczenie u pracodawcy (telefonicznie lub e-mailowo) o tym, że przebywasz na kwarantannie. Zostanie wydana decyzja administracyjna o okresie kwarantanny (poczta nie dostarcza korespondencji do adresatów na kwarantannie – otrzymacie decyzję po jej zakończeniu). Po odbyciu kwarantanny dostarcz otrzymaną decyzję o kwarantannie do pracodawcy (każdy domownik wg konieczności dostarcza kopię w/w decyzji). Jeśli w okresie kwarantanny ktoś z domowników zaczyna mieć niepokojące objawy skontaktuj się z lekarzem prowadzącym w celu odbycia konsultacji. Lekarz zdecyduje o potrzebie wykonania testu.