OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU

Powiatowa Komisja Wyborcza w Słupcy
ul. Poznańska 20
62-400 Słupca
Pokój 25
tel. 63 275 86 10

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I

z dnia 25 października 2018 r.

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W POZNANIU I
z dnia 25 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Poznaniu I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

Część I
Dane zbiorcze

Rozdział 1.
Dane ogólne

1.   Wybory przeprowadzono do 258 rad, z czego:

1) do 226 rad gmin, z tego:

a)   do 192 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   do 34 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) do 31 rad powiatów;

3) do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

2.   Wybierano łącznie 4269 radnych, z czego:

1)   3619 radnych rad gmin, z tego:

a)   2880 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   739 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   611 radnych rad powiatów;

3)   39 radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

3.   Wybrano łącznie 4269 radnych, z czego:

1)   3619 radnych rad gmin, z tego:

a)   2880 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   739 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   611 radnych rad powiatów;

3)   39 radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

4.   Wybory przeprowadzono w 3142 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 2774 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 368 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 368 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 2179 obwodach głosowania.

 

 

Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów

1.   Wybory przeprowadzono do 31 rad powiatów, w których utworzono 131 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 611 radnych spośród 4364 kandydatów zgłoszonych na 689 listach kandydatów przez 80 komitetów wyborczych.

3.   Wybrano 611 radnych.

4.   Uprawnionych do głosowania było 2119504 osób.

5.   Karty do głosowania wydano 1187667 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1185491 osób, to jest 55,93% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 1112742, to jest 93,86% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 72749, to jest 6,14% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 43324, to jest 59,55%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 29425, to jest 40,45%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Głosowanie przeprowadzono w 131 okręgach wyborczych.

10. Głosowanie przeprowadzono w 1791 obwodach głosowania.

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego utworzono 6 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 39 radnych spośród 448 kandydatów zgłoszonych na 64 listach kandydatów przez 11 komitetów wyborczych.

3.   Wybrano 39 radnych.

4.   Uprawnionych do głosowania było 2710885 osób.

5.   Karty do głosowania wydano 1517164 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1515000 osób, to jest 55,89% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 1388105, to jest 91,62% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 126895, to jest 8,38% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 36301, to jest 28,61%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 90594, to jest 71,39%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Głosowanie przeprowadzono w 6 okręgach wyborczych.

10. Głosowanie przeprowadzono w 2179 obwodach głosowania.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów

 

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 7, nr 8, w których zarejestrowano jednego kandydata.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

 

 

Rozdział 23.
Wybory do Rady Powiatu Słupeckiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 17 radnych.

2.   Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 47963.

3.   Karty do głosowania wydano 27084 osobom.

4.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 27036 osób, to jest 56,37% uprawnionych do głosowania.

5.   Głosów ważnych oddano 25595, to jest 94,67% ogólnej liczby głosów oddanych.

6.   Głosów nieważnych oddano 1441, to jest 5,33% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 865, to jest 60,03%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 576, to jest 39,97%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

7.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 2               KOMITET WYBORCZY PSL;

2)   lista nr 10             KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

3)   lista nr 12             KWW RAZEM DLA POWIATU SŁUPECKIEGO.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 4 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6208;

4)   głosów ważnych oddano 6002;

5)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 2 – KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 2 mandaty;

radnymi z tej listy zostali wybrani:

CZERNIAK Anna Maria,

KRÓL Mariusz;

b)   lista nr 10 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

radnym z tej listy został wybrany:

MIERNIK Waldemar;

c)   lista nr 12 – KWW RAZEM DLA POWIATU SŁUPECKIEGO uzyskała 1 mandat;

radnym z tej listy został wybrany:

NIEZBECKI Przemysław Krzysztof;

6)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7084;

4)   głosów ważnych oddano 6626;

5)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 2 – KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 2 mandaty;

radnymi z tej listy zostali wybrani:

ZIELIŃSKI Stefan Józef,

ORCHOWSKI Jerzy;

b)   lista nr 10 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

radnymi z tej listy zostali wybrani:

BERNAT Andrzej,

DROPIŃSKI Przemysław;

6)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5557;

4)   głosów ważnych oddano 5181;

5)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 2 – KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat;

radnym z tej listy został wybrany:

JASTRZĄB Bogdan;

b)   lista nr 10 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

radnym z tej listy został wybrany:

TYLMAN Henryk Jan;

c)   lista nr 12 – KWW RAZEM DLA POWIATU SŁUPECKIEGO uzyskała 1 mandat;

radnym z tej listy został wybrany:

DYKSZAK Czesław;

6)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4007;

4)   głosów ważnych oddano 3790;

5)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 2 – KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat;

radną z tej listy została wybrana:

KUSIOŁEK Anna;

b)   lista nr 10 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

radnym z tej listy został wybrany:

KUKULSKI Bogdan;

c)   lista nr 12 – KWW RAZEM DLA POWIATU SŁUPECKIEGO uzyskała 1 mandat;

radną z tej listy została wybrana:

KAZUŚ-WRÓBLEWSKA Aleksandra Justyna;

6)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4180;

4)   głosów ważnych oddano 3996;

5)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 2 – KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat;

radnym z tej listy został wybrany:

STENCEL Stefan Michał;

b)   lista nr 10 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

radnym z tej listy został wybrany:

KASPRZYK Andrzej;

c)   lista nr 12 – KWW RAZEM DLA POWIATU SŁUPECKIEGO uzyskała 1 mandat;

radnym z tej listy został wybrany:

GAŁAN Piotr;

6)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

 

Komisarz Wyborczy

w Poznaniu

Krzysztof Józefowicz

http://bip.powiat-slupca.pl/slupcap/bip/wybory-samorzadowe/2018.html?pid=6810