Obowiązujące przepisy prawa nie regulują kwestii zwrotu pełnowartościowego towaru zakupionego w lokalu przedsiębiorcy, czyli w sklepie stacjonarnym, ani nie regulują możliwości jego wymiany na inny.

Konsument nie może wymagać od przedsiębiorcy przyjęcia towaru tylko dlatego, że zakupił go pod wpływem emocji,
jest mu nieprzydatny, stanowi nietrafiony prezent czy też jest w nieodpowiednim rozmiarze. Tym samym przyjęcie zwrotu takiego towaru uzależnione jest jedynie od dobrej woli sprzedawcy. Należy nadmienić, iż wielu przedsiębiorców wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów przewiduje możliwość zwrotu towaru przez kupującego, przy czym najczęściej ustanawiają oni dodatkowe warunki, na przykład poprzez określenie terminu zwrotu, wymogu posiadania dowodu zakupu, zwrotu towaru w stanie nienaruszonym (w oryginalnym opakowaniu, z metkami). Zatem taka praktyka wynika z polityki danego sprzedawcy, a nie z przepisów prawa. Ważnym jest, aby przed dokonaniem zakupu upewnić się u przedsiębiorcy czy taki zwrot przewiduje i jakie są warunki jego dokonania. Podsumowując, bez dobrowolnej zgody przedsiębiorcy nie można zwrócić pełnowartościowego towaru ani też domagać się jego wymiany na inny. Dlatego też z reguły kupujący zawierając umowę sprzedaży powinien dokonywać przemyślanych i świadomych wyborów.

Magdalena Żychowicz

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Słupcy