Informowaliśmy niedawno o budowie chodnika przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie, która realizowana była z inicjatywy radnego powiatu Andrzeja Bernata. Środki na ten cel zabezpieczone w budżecie powiatowym wynosiły 100 tys. zł.

Okazało się, że koszt budowy traktu, mającego zwiększyć bezpieczeństwo uczniów, zamknął się w kwocie 48 462,00 zł brutto. Powstałe w związku z tym duże oszczędności w wysokości 51 538,00 zł przeznaczone zostaną na rozszerzenie inwestycji i wybudowanie kolejnej części chodnika od szkoły do drugiej bramy wejściowej. Przypomnijmy, że pierwsza część biegnie od drogi powiatowej przez wjazd do szkoły, aż do budynku szkoły. Dyrektor placówki Małgorzata Iwanicka zwróciła się do Zarządu Powiatu o przedłużenie budowy chodnika o ok. 250 m, na co Zarząd wyraził zgodę.