Ponad 4,6 miliona złotych dla Powiatu Słupeckiego. Kolejna rządowa dotacja trafi do naszego samorządu.
To uzupełnienie subwencji ogólnej. Gminy, powiaty i miasta same zdecydują na co przeznaczą pieniądze. JST mogą wykorzystać środki na wydatki bieżące lub dalsze inwestycje dla swoich mieszkańców.