Obchodzimy go co roku w rocznicę wystąpienia prezydenta USA Johna F. Kennedy’ego. 15 marca 1962 r. ogłosił on, że wszyscy jesteśmy konsumentami i sformułował cztery podstawowe prawa każdego z nas: do informacji, wyboru, bezpieczeństwa i reprezentacji.

Reklamacje na nowych zasadach

Od 1 stycznia 2023 r. zmieniły się przepisy dotyczące reklamacji. Można je składać albo z tytułu niezgodności z umową, albo na podstawie gwarancji. To do konsumenta należy wybór z której ścieżki skorzysta, przy czym jedna nie ogranicza możliwości skorzystania z drugiej.

Reklamację z tytułu niezgodności z umową składamy do sprzedawcy. Można to zrobić np., gdy produkt okaże się wadliwy, jest niekompletny, nie spełnia potrzeb, o których informowałeś sprzedawcę, odbiega od próbki czy wzoru przedstawionego przed zakupem. Należy pamiętać, aby zachować dowód zakupu – może to być np. paragon, potwierdzenie z karty, e-mail.

W pierwszej kolejności należy żądać naprawy lub wymiany. Zwrot pieniędzy (częściowy lub całkowity) będzie możliwy w kolejnym etapie dochodzenia roszczeń, np. po odmowie sprzedawcy lub kiedy nie jest on w stanie naprawić czy wymienić towaru w rozsądnym czasie. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy niezgodność z umową jest istotna, np. produkt nie nadaje się do używania – wtedy od razu można domagać się odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny.

Reklamację należy złożyć jak najszybciej po zauważeniu wady. Sprzedawca ma na jej rozpatrzenie 14 dni. Jeśli w tym czasie nie udzielił odpowiedzi, przyjmuje się, że uznał żądania. Trzeba pamiętać, że nie konsument nie ponosi żadnych kosztów związanych z reklamacją towaru niezgodnego z umową, w tym kosztów dostarczenia produktu do naprawy.

Sprzedawca odpowiada za wady przez dwa lata od wydania towaru. Przy czym przez cały ten okres jest domniemanie, że niezgodność z umową istniała już w chwili zakupu. Natomiast termin przedawnienia roszczeń reklamacyjnych wynosi obecnie sześć lat.

Można też reklamować produkt na podstawie gwarancji, jeśli przedsiębiorca (producent, importer, dystrybutor, sprzedawca) jej udzielił. W tym przypadku obowiązują zasady opisane w gwarancji. Nie mogą być one jednak mniej korzystne dla konsumenta, niż warunki, o których przedsiębiorca zapewniał w reklamie. Jeśli w gwarancji nie jest określony jej termin, to przyjmuje się, że wynosi on 2 lata od wydania towaru.

Trzeba pamiętać, że decyzja o złożeniu reklamacji u sprzedawcy z tytułu niezgodności z umową lub skorzystaniu z gwarancji producenta należy do konsumenta. Należy sprawdzić, co w danej sytuacji jest korzystniejsze. Sprzedawca nie może niczego narzucać.

W przypadku sporu z przedsiębiorcą, można skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej. Takiego wsparcia udzielają np. miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów.

Więcej informacji na portalu prawakonsumenta.uokik.gov.pl – poznaj, korzystaj i podaj dalej!

Reklamacja_zadania_konsumenta

Reklamacja_wzor_pisma

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Magdalena Żychowicz 63 275 86 46

(Materiały UOKiK)