Słupecki „Ekonomik” na 17 miejscu wśród Najlepszych Techników w Wielkopolsce i 206 wśród Najlepszych Techników w Polsce !!!!

Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2022 przygotowany został po raz dwudziesty czwarty przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Technika zostały ocenione na podstawie czterech kryteriów: sukcesów szkoły w olimpiadach, wyników matur z przedmiotów obowiązkowych, wyników matur z przedmiotów dodatkowych oraz wyników egzaminu zawodowego.

W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 1165 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2021 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.