Europejskie Dni Dziedzictwa w województwie wielkopolskim odbywają się w tym roku w Pomniku Historii – klasztorze w Lądzie. Na zaproszenie wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego i w obecności m.in. wicewojewody Anety Niestrawskiej reprezentującej członka Rady Ministrów Zbigniewa Hoffmanna w wydarzeniu wziął udział starosta Jacek Bartkowiak. 

Podczas uroczystości, brązowym medalem „Gloria Artis” nadanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorowano Beata Maria Matusiak – dyrektor kaliskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Złotą odznakę „Za opiekę nad zabytkami” nadaną również przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymał ks. Mariusz Chamarczuk, koordynator renowacji kościoła i klasztoru w Lądzie, były rektor WSDTS.
 
Gratulujemy !!!