Nadwarciański Park Krajobrazowy istnieje już ćwierć wieku (1995-2020). Wyznaczony pomiędzy Pyzdrami a Koninem chroni przyrodę oraz unikatowy krajobraz doliny Środkowej Warty, będący m.in. cenną ostoją ptactwa wodno-błotnego. Z okazji jego 25-lecia zapraszamy do obejrzenia pięknych ujęć oraz wysłuchania prelegentów – osób związanych z powstaniem Parku, włodarzy gmin znajdujących się w jego obrębie, a także pracowników Parku i osób zaangażowanych w ochronę i promocję walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych tego obszaru.
0:00 Wstęp
1:12 Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
3:18 Grzegorz Matuszak – Wójt Gminy Rzgów
6:40 Jerzy Orchowski – lokalny fotograf, mieszkaniec Lądku
14:17 Artur Miętkiewicz – Wójt Gminy Lądek
17:25 dr Michał Brzostowicz – Zastępca Dyrektora Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
27:26 ks. Sławomir Łubian – Rektor WSD TS, dyrektor wspólnoty
33:18 Michał Białek – Specjalista ds. ochrony przyrody ZPKWW
38:31 Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu Słupeckiego
40:59 Dorota Kinast – Kierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Lądzie
44:44 Karol Błaszczak – Z-ca Burmistrza Gminy Zagórów
48:50 Prof. dr hab. Aleksander Winiecki – Zakład Biologii i Ekologii Ptaków, Wydział Biologii UAM
01:06:05 dr hab. Maciej Gąbka – Zakład Hydrobiologii, Wydział Biologii UAM
01:17:25 Przemysław Kowalski – Prezes Zarządu LOT „Puszcza Pyzdrska”
01:21:30 Przemysław Dębski – Burmistrz Miasta i Gminy Pyzdry
01:29:00 Rafał Śniegocki – Dyrektor ZPKWW

Zespół Parków Krajobrazowych Woj. Wielkopolskiego