Lp. Nazwa komisji stałej Miejsce i data posiedzenia Tematyka posiedzenia
1.

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Starostwo Powiatowe
w Słupcy

sala „Herbowa”

26.07.2022 r.
godz. 1300

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2021.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2021.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu Słupeckiego i nadania jej Statutu.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2022.
2.  Komisja Oświaty, Kultury
i Kultury Fizycznej

Starostwo Powiatowe
w Słupcy

sala „Herbowa”

27.07.2022 r. godz. 830

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu Słupeckiego i nadania jej Statutu.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2022.
3. Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji

Starostwo Powiatowe
w Słupcy

sala „Herbowa”

27.07.2022 r. godz. 1400

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2021.
  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2021.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu Słupeckiego i nadania jej Statutu.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2022.
4.

Sesja Rady Powiatu
Słupeckiego

Starostwo Powiatowe
w Słupcy

sala „Herbowa”

28.07.2022 r. godz. 1200