Lp. Nazwa Komisji Stałej Miejsce i data posiedzenia Tematyka posiedzenia
1.

 

Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

 

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Starostwo Powiatowe
w Słupcy

sala „Herbowa”
19.06.2023 r.
godz. 800

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejski dla Wielkopolski 2021-2027.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. projektu pilotażowego pod nazwą „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży”.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  w Słupcy za rok 2022.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2022.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu za rok 2022.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2022 rok.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2023.
2.

Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego
i Promocji

Komisja Rewizyjna

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

Starostwo Powiatowe
w Słupcy

sala „Herbowa”
21.06.2023 r.
godz. 1300

 1. Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu za rok 2022.
 2. Informacja Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o programach pomocowych dla rolników.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejski dla Wielkopolski 2021-2027.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. projektu pilotażowego pod nazwą „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży”.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2022.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2022.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2022 rok.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2023.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2023-2023.