Lp. Nazwa Komisji Stałej Miejsce i data posiedzenia Tematyka posiedzenia
1.

Komisja Rewizyjna

Komisja Budżetu i Rolnictwa

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

Starostwo Powiatowe w Słupcy

sala „Herbowa”

26.06.2024 r.
godz. 1300

 1. Wybór zastępcy Przewodniczącej Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.
 2. Wybór zastępcy Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rolnictwa.
 3. Informacja dotycząca funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu słupeckiego za 2023 r. i I kwartał 2024 r.
 4. Rozpatrzenie Raportu o stanie powiatu za 2023 rok.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za rok 2023.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie oceny raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2023.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2023.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2024.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2024-2035.
 10. Zaopiniowanie planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.
 11. Zaopiniowanie planu pracy Komisji Budżetu i Rolnictwa.
 12. Zaopiniowanie planu pracy Rady Powiatu na 2024 r.
2. Sesja Rady Powiatu Słupeckiego

Starostwo Powiatowe w Słupcy

sala „Herbowa”

27.06.2024 r.
godz. 1200